Điều Khiển & Tự Động / Compressed Air Controls & Automation Ingersoll-Rand

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND X12I…

Điều Khiển & Tự Động / Compressed Air Controls & Automation Ingersoll-Rand

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND X4I…

Điều Khiển & Tự Động / Compressed Air Controls & Automation Ingersoll-Rand

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND X8I.

Điều Khiển & Tự Động / Compressed Air Controls & Automation Ingersoll-Rand

BỘ ĐIÊU KHIỂN MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND XE 90M, XE145M

Điều Khiển & Tự Động / Compressed Air Controls & Automation Ingersoll-Rand

MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY NÉN KHÍ INGERSOLL RAND SG CONTROLER