MÁY NÉN KHÍ /AIR COMPRESSORS

New

Máy Nén Khí / Ingersoll-Rand Air Compressors

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INGERSOLL RAND R90-160KW BIẾN TẦN

Máy Nén Khí / Ingersoll-Rand Air Compressors

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INGERSOLL RAND M45-75KW COUGAR

Máy Nén Khí / Ingersoll-Rand Air Compressors

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INGERSOLL RAND M90-160KW SG COBRA

Máy Nén Khí / Ingersoll-Rand Air Compressors

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INGERSOLL RAND R90-160 KW XE

Máy Nén Khí / Ingersoll-Rand Air Compressors

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INGERSOLL RAND M200-250-2S SG

Máy Nén Khí / Ingersoll-Rand Air Compressors

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INGERSOLL RAND NIRVANA 37-45KW

Máy Nén Khí / Ingersoll-Rand Air Compressors

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INGERSOLL RAND R30N-37N

Máy Nén Khí / Ingersoll-Rand Air Compressors

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INGERSOLL RAND M200-350 KW SG

Máy Nén Khí / Ingersoll-Rand Air Compressors

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INGERSOLL RAND R55-R75I

New

Máy Nén Khí / Ingersoll-Rand Air Compressors

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT INGERSOLL RAND R90-160 KW XE

Thiết bị xử lý khí / Compressed Air dryers

Máy Sấy Khí / Ingersoll-Rand Air Dryers

MÁY SẤY KHÍ DESICCANT INGERSOLL RAND D420EH TO D3200EH

Out of stock

Máy Sấy Khí / Ingersoll-Rand Air Dryers

MÁY SẤY KHÍ INGERSOLL RAND D-IN SERIAL

Máy Sấy Khí / Ingersoll-Rand Air Dryers

MÁY SẤY KHÍ DESICANT INGERSOLL RAND D5IM-D299IM

Phụ tùng / spare parts

Lọc Tách Dầu, Nước / Separator Elements

LỌC TÁCH INGERSOLL RAND 42841247

Lọc Khí / Air-Filter

LỌC KHÍ SIRC 475486800

Lọc Tách Dầu, Nước / Separator Elements

LỌC TÁCH INGERSOLL RAND 42841239

Lọc Khí / Air-Filter

LỌC KHÍ SIRC 23782352

Lọc Khí / Air-Filter

LỌC KHÍ SIRC 46856845

Lọc Khí / Air-Filter

LỌC KHÍ SIRC 89295976

Lọc Khí / Air-Filter

LỌC KHÍ SIRC 23782345