Cách chọn hệ thống phù hợp cho bạn

Nếu bạn đang cố gắng quyết định xem hệ thống kiểm soát tập trung hay phân tán là tốt nhất cho doanh nghiệp hoặc kho hàng của mình, hãy xem xét các yếu tố sau:

  • Kích thước:  Tòa nhà hoặc nhà kho của bạn lớn bao nhiêu? Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp một phòng không có ứng dụng đa dạng thì hệ thống tập trung có thể phù hợp. Nếu tòa nhà của bạn lớn, hệ thống tập trung cũng có thể là lựa chọn thuận tiện hơn để cân bằng khối lượng công việc giữa tất cả các phòng ban.
  • Ứng dụng:  Mỗi bộ phận sử dụng hệ thống nén như thế nào? Hệ thống nén của bạn sẽ được sử dụng cho một ứng dụng hay cho nhiều mục đích khác nhau? Các hệ thống phân tán thường phù hợp hơn với các tòa nhà sử dụng khí nén trong vô số ứng dụng.
  • Ngân sách:  Ngân sách của bạn cho khoản đầu tư ban đầu là bao nhiêu? Nói chuyện với chuyên gia và so sánh chi phí của một hệ thống tập trung lớn so với một số hệ thống phân tán nhỏ hơn. Hãy ghi nhớ chi phí bảo trì liên tục.

Nếu bạn vẫn không chắc chắn về việc mình cần hệ thống điều khiển tập trung hay phân tán,  hãy liên hệ với các chuyên gia về khí nén của chúng tôi  tại Fluid Aire Dynamics. Chúng tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm phục vụ máy nén khí trong môi trường công nghiệp và chúng tôi có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *