Sự khác biệt giữa hệ thống tập trung và phân tán

Doanh nghiệp hoặc nhà kho của bạn có thể hoạt động bằng hệ thống máy nén khí tập trung hoặc phân tán. Một hệ thống tập trung đề cập đến một thiết lập máy nén khí lớn, duy nhất tạo ra và phân phối năng lượng và luồng không khí khắp tòa nhà đến bất cứ nơi nào cần thiết. Hệ thống phân tán – còn được gọi là hệ thống phi tập trung – đề cập đến việc có các hệ thống nén khí riêng lẻ, nhỏ hơn trong toàn bộ tòa nhà ở các phòng ban tương ứng, vì vậy mỗi hệ thống có thể được sử dụng khi nào và như thế nào khi cần thiết.

Ba điểm khác biệt lớn nhất giữa hệ thống không khí tập trung và phân tán là chi phí, sự tiện lợi và hiệu suất.

Trị giá

Chi phí là một yếu tố quan trọng đối với hầu hết các chủ doanh nghiệp và kho hàng. Mặc dù chi phí cuối cùng của hệ thống điều khiển sẽ phụ thuộc vào quy mô tòa nhà của bạn, số lượng máy nén bạn dự định kiểm soát và loại tính năng giám sát bạn chọn, trong số những tính năng khác, bảng phân tích đơn giản cho hệ thống tập trung và phân tán là:

  • Tập trung:  Hệ thống điều khiển tập trung là khoản đầu tư ban đầu đáng kể hơn do kích thước của đường dây và đường ống cần thiết để phân phối khắp toàn bộ tòa nhà. Tuy nhiên, cần ít đường ống hơn so với hệ thống phân tán.
  • Phân phối:  Hệ thống điều khiển phân tán yêu cầu một số ống nhỏ hơn, thường có giá cả phải chăng hơn. Tuy nhiên, cần nhiều đường ống hơn so với hệ thống tập trung.

Một hệ thống không tiết kiệm chi phí hơn hệ thống kia và tổng giá phụ thuộc vào một số yếu tố — đó là lý do tại sao việc chọn hệ thống điều khiển dựa trên nhu cầu của bạn là điều cần thiết.

Bảo trì và tiện lợi

Khi bạn chọn một hệ thống điều khiển máy nén, bạn muốn một hệ thống dễ vận hành và bảo trì nếu cần thiết. Khi nói đến bảo trì, hệ thống tập trung và phân tán khác nhau ở một số điểm:

  • Tập trung:  Việc bảo trì và khắc phục sự cố dễ dàng hơn tại một địa điểm tập trung vì nó giới hạn số lượng địa điểm có thể phát sinh sự cố và giúp tìm kiếm dễ dàng hơn. Với hệ thống điều khiển tập trung, bạn cũng có thể sử dụng hệ thống điều khiển để lên lịch tắt máy nén cho toàn bộ tòa nhà cùng lúc, giúp tiết kiệm cả thời gian và năng lượng tiêu thụ.
  • Phân tán:  Mặc dù việc cài đặt và khắc phục sự cố phức tạp hơn với hệ thống điều khiển phân tán nhưng một số vấn đề ít có khả năng xảy ra hơn. Ví dụ, việc tìm và xác định vị trí rò rỉ sẽ dễ dàng hơn nếu tất cả các máy nén đang vận hành trên hệ thống riêng của chúng, đặc biệt nếu hệ thống nén được đặt trong cùng khu vực mà nó đang được sử dụng.

Hiệu suất hệ thống

Có nhiều đặc tính hệ thống mà bạn có thể sử dụng để đánh giá hiệu suất hệ thống của mình, bao gồm cân bằng khối lượng công việc, khả năng sử dụng trên nhiều ứng dụng và khả năng đáp ứng các yêu cầu khác nhau của bộ phận:

  • Tập trung:  Hệ thống kiểm soát tập trung sẽ tốt hơn trong việc cân bằng khối lượng công việc và giữ cân bằng sản xuất và tiêu dùng trên tất cả các phòng ban và khu vực trong tòa nhà của bạn. Bởi vì nó nằm trong không gian biệt lập riêng nên việc vận hành hệ thống tập trung một cách lặng lẽ cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một trong những hạn chế đáng kể nhất của hệ thống tập trung là không có khả năng thay đổi khối lượng công việc. Ví dụ: một số bộ phận có thể yêu cầu áp lực cao hơn hoặc thấp hơn những bộ phận khác và điều này không dễ đạt được như với hệ thống phân tán.
  • Phân phối:  Phần thuận lợi nhất của hệ thống điều khiển phân tán là khả năng cài đặt từng hệ thống để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu riêng của từng bộ phận hoặc từng phần trong tòa nhà của bạn. Trong một số trường hợp, hệ thống phân tán thậm chí có thể cần thiết nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng yêu cầu nguồn không khí phải ở gần trong khi sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *